BRACIA ZEWNĘTRZNI

Wspólnota    mężczyzn    stowarzyszona    ze zgromadzeniem zmartwychwstańców. Starają się w swoim życiu małżeńskim i rodzinnym żyć charyzmatem zmartwychwstania. Spotykają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca po mszy świętej wieczornej.

Opiekunem duchowym jest O. Proboszcz Mieczysław Młynarczyk CR.

Adres strony: www.bzcr.cba.pl .